logo vriendenvanmeerzoo

VRIJWILLIGERSCONTRACT

(vriendenvanMeerZoo), hierna te noemen ' de organisatie', vertegenwoordigd door (J. van het Meer) 

[naam]

[adres]

[postcode]

[woonplaats]

[geboortedatum]

[sofi]

[telefoon]

[e-mail]

hierna te noemen de vrijwilliger, spreken het volgende af:

  1. De vrijwilliger zal met ingang van ……………..  werkzaamheden verrichten ten behoeve van de organisatie in de functie van algemeen medewerker.
  2. De vrijwilliger verklaart zich bereid per kalendermaand beschikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden voor tenminste ………………………..uren per maand op de dag/dagen ……………………………………………………………………………
  3. Mocht de vrijwilliger en/of organisatie de gemaakte afspraken niet na kunnen komen, dienen voornoemde partijen elkaar hier tijdig van op de hoogte stellen
  4. De vrijwilliger ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden wel/geen onkostenvergoeding
  5. Het vrijwilligersreglement maakt integraal deel uit van dit contract

Namens (naam organisatie)                                            Vrijwilliger

Datum            :                                                              Datum:

Handtekening:                                                                Handtekening: