logo vriendenvanmeerzoo

Missie en doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  • het faciliteren van het houden, beheren en verzorgen van dieren in (het dierenpark) Meerzoo te Marknesse, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke leefomgeving van de dieren;
  • Het opvangen van invasieve diersoorten en het bieden van een passend en blijvend onderkomen in (het dierenpark) Meerzoo te Marknesse
  • het geven van educatie in de ruimste zin des woord, waaronder met name begrepen het verstrekken van informatie over de levenswijze van de dieren in het dierenpark en natuurbehoud;
  • het mogelijk maken van het onderhouden en aanpassen van de diverse verblijven, gebouwen en het park;
  • het faciliteren van het beheren en verzorgen van afstands dieren met een permanent thuis in (het dierenpark) Meerzoo