logo vriendenvanmeerzoo

 

ADOPTEER EEN DIER (of verblijf)!

-         U krijgt een band met de dieren; 

-         U krijgt een adoptiecertificaat;

-         U wordt genoemd op het informatiebord en op de website;

-         U betaalt één bedrag per jaar;

-         U steunt daarmee Stichting vrienden van MeerZoo;

-         U krijgt twee keer per jaar gratis toegang tot het park.

Adopteer een dier en u kijkt met andere ogen naar MeerZoo. Onze dieren kunnen uw hulp goed gebruiken! Alle dieren en mensen van MeerZoo zijn u dankbaar voor uw adoptie. Voor thuis krijgt u een mooi certificaat waarop uw adoptie is vermeld. Met uw jaarlijkse bijdrage geeft u financiële steun aan Stichting vrienden van MeerZoo en u geniet tevens van voordelen, zoals gartis entreebewijzen.

Het is een financiële adoptie: u hoeft geen dier te verzorgen en u heeft ook geen speciale rechten op een dier. Het adoptiebedrag is een bijdrage aan de kosten voor de huisvesting en verzorging van het dier. Een prettig gevoel dat u meehelpt om al die dieren een goed leven te bezorgen!

Daarnaast kunnen bedrijven en instellingen ook een dier adopteren. Uw naam op het dierverblijf is goede reclame voor uw organisatie! Als ANBI stichting is uw financiële sponsoring of schenking aftrekbaar van de belasting. Wij zijn door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de Inkomstenbelasting.Voor meer informatie zie ook de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Vul het adoptieformulier in en adopteer een dier!

Formulieren zijn verkrijgbaar in het dierenpark, contactgegevens vindt u hieronder. U kunt u ook opgeven via de onderstaande website:

Stichting vrienden van MeerZoo Dierenpark
Steenwijkerweg 15, 8316 RG Marknesse. tel: 0527-204495
website:
www.meerzoo.nl of  www.vriendenvanmeerzoo.nl  

Dit zijn de afspraken:

-         U adopteert een dier van dierenpark Stichting vrienden van MeerZoo;

-         Het bedrag van  het door u geadopteerde dier wordt overgemaakt naar rekeningnummer: NL 11 RABO 0143 8017 75 t.n.v:  St Vrienden van Meerzoo onder vermelding van de naam van het dier;

-         De adoptie loopt een jaar vanaf 1 januari. Als u in het lopende jaar wilt adopteren betaald u een evenredig bedrag. Bijvoorbeeld: als een dier per jaar 120,00 kost en u wilt vanaf juni adopteren dan betaald u voor dat jaar € 60,00.

-         Als het door u geadopteerde dier overlijdt of het dierenpark verlaat, wordt de adoptie overgezet op een ander dier binnen het park van hetzelfde bedrag;

-         Uw naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op het verblijf van de dieren;

-         U krijgt vier vrijkaartjes tot het park.

Ja, ik ga adopteren!

Naam:             ………………………………………………………………………….

Adres:             …………………………………………………………………………..

Postcode:       ………………………………………………………………………….

Woonplaats:    ………………………………………………………………………….

Emailadres:    ………………………………………………………………………….

Datum:            …………………………

Handtekening:……………………………..

Ik wil graag het volgende dier adopteren:

Dier

Bedrag per jaar

Aankruizen

Dier

Bedrag per jaar

Aankruizen

Duif

€15.00

Neusbeer

€65.00

Kip

€20.00

Wasbeerhond

€75.00

Cavia

€20.00

Varken

€80.00

Konijn

€25.00

Minipaard

€100.00

Aquarium

€25.00

Ezel

€100.00

 Uil

€40.00

Slang / reptiel

€40.00

Ara

€60.00

Geit

€60.00

Neusbeer

€65.00

Wasbeer

€65.00De volgende naam (gegevens) wil ik graag op het verblijf hebben staan:

………………………………………………………………………….