VRIJWILLIGERSCONTRACT

(vriendenvanMeerZoo), hierna te noemen ' de organisatie', vertegenwoordigd door (J. van het Meer) en

[naam]

[adres]

[postcode]

[woonplaats]

[geboortedatum]

[sofi]

[telefoon]

[e-mail]

hierna te noemen de vrijwilliger, spreken het volgende af:

  1. De vrijwilliger zal met ingang van ……………..  werkzaamheden verrichten ten behoeve van de organisatie in de functie van algemeen medewerker.
  2. De vrijwilliger verklaart zich bereid per kalendermaand beschikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden voor tenminste ………………………..uren per maand op de dag/dagen ……………………………………………………………………………
  3. Mocht de vrijwilliger en/of organisatie de gemaakte afspraken niet na kunnen komen, dienen voornoemde partijen elkaar hier tijdig van op de hoogte stellen
  4. De vrijwilliger ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden wel/geen onkostenvergoeding
  5. Het vrijwilligersreglement maakt integraal deel uit van dit contract

 

Namens (naam organisatie)                                            Vrijwilliger

 

Datum            :                                                              Datum:

 

 

Handtekening:                                                                Handtekening:

 

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden vakmensen op!

Erkenningen

logo anbi

Logo Erkend Goed Doel fc

Facebook

logo facebook

Dierenlot

logo dierenlot


cbf vr

Zakelijke gegevens
 
KvK: 59487704
RSIN: 853520227
IBAN: NL11 RABO 0143801775


                            Partner

 

                         logo meerzoo

            Contact
 
            J van het Meer
            Steenwijkerweg15
            8316RG Marknesse
            info@vriendenvanmeerzoo.nl 
            Tel: 0527-204495 / 0622103933