Missie en doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  • het faciliteren van het houden, beheren en verzorgen van dieren in (het dierenpark) Meerzoo te Marknesse, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke leefomgeving van de dieren;
  • het geven van educatie in de ruimste zin des woord, waaronder met name begrepen het verstrekken van informatie over de levenswijze van de dieren in het dierenpark en natuurbehoud;
  • het faciliteren van het houden van dieren die nuttig of belangrijk zijn voor een fok of kweekprogramma, ten behoeve van soortbehoud;
  • het mogelijk maken van het onderhouden en aanpassen van de diverse verblijven, gebouwen en het park;
  • het faciliteren van het beheren, verzorgen en herplaatsen van opvang dieren in (het dierenpark) Meerzoo

Facebook

logo facebook

Dieren APPs

logo apps

Anbi

logo anbi

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden vakmensen op!

Dierenlot

logo dierenlot

Zakelijke gegevens
 
KvK: 59487704
RSIN: 853520227
IBAN: NL11 RABO 0143801775


                            Partner

 

                         logo meerzoo

            Contact
 
            J van het Meer
            Steenwijkerweg15
            8316RG Marknesse
            info@vriendenvanmeerzoo.nl 
            Tel: 0527-204495 / 0622103933